فرهنگ و هنر

اجتماعی و فرهنگی و هنری و ورزشی و شعر

آه از زلزله

+ نوشته شده در  جمعه 16 تیر1391ساعت 23:58  توسط محسن اختياري  | 

بخوان

بخوان ؛؟

اقراء ؛ " بخوان " ؛

اولين ندايي كه از ملكوت برآخرين پيامبر ( ص ) خداوند نازل شد ؛

اقراء ؛ بسم ربك الذي خلق ؛


كه هر آنچه هست و داريم از همين واژه نشات مي گيرد ؛ كه بدون آن ، انسان اشرف ، خود را در مرتبه هايي نازل خواهد يافت ؛ آيا هيچ به اين انديشيده ايم كه چرا خداوند متعال آغاز نداي آسمانيش را با آخرين رسولش ، با اين واژه آغاز مي كند ؛ چه اهميتي در آن نهفته است ؛؟

سوره مباركه اي به نام " قلم " ؛ درقرآن ؛ فرقان ؛ و معجزه جاويد پيامبر خاتم ؛ و مطلع آن

ن ؛ والقلم ؛ " قسم به قلم " ؛

وما يسطرون ؛ " و آنچه به سطور در مي آورد " ؛

و اين چه " جايگاهي " است كه خداوند به آن " سوگند " ياد مي كند ؛

و بيشمار ؛ و بس بيشمار ؛ احاديث و رواياتي كه آويزه گوش همگي ما هست كه :

اطلب العلم ، من المهد الي الهد ؛

پس وظيفه ما چيست ؛؟ بعنوان مسلمان و شيعه ؛؟


آيا براي ما جاي شرمندگي نيست ؛ كه در ديار دارالعلم ، دارالعباده ؛ در سرانه مطالعه مطبوعات در كشور ؛ رتبه آخر داريم ؛؟!

+ نوشته شده در  جمعه 10 شهریور1391ساعت 23:30  توسط محسن اختياري  | 

نقش نخبگان در پيشرفت بشر

بسياري اكتشافات و اختراعات مهم و تاثيرگذار در تمامي اعصار با يافتن يك سرنخ بعضا جزئي از جانب  انسانهايي خلاق و متفكر كه معمولا با ديدي متفاوت از افراد عادي اجتماعات به دنيا و پديده هاي آن مي نگرند به سرانجام رسيده ؛ بيماري مالاريا ساليان سال جان بسيار انسانهايي را در سرتاسر كره خاكي            مي گرفت، بطور ناگهاني علائمي در افراد بروز مي كرد مانند تب و لرزهاي شديد و در مدت كوتاهي جان خود را از دست مي دادند واين معمايي بود كه ذهن دانشمندان بسياري را در تمام دنيا به خود معطوف كرده بود ، و معماي هر چند ساده ، تا حل نشود ميتواند بزرگترين و پيچيده ترين مسئله دنيا دانسته شود؛ولي آنچه منجر به كشف عامل بيماري سپس نجات جان ميليونها انسان گرديد ، نگاه متفاوت فردي با فكري خلاق و متفاوت بود كه در منطقه اي با شرايط بسيار مستعد براي شيوع و بروز بيماري كه آنرا مبدل به بزرگترين معضل آن منطقه از دنيا كرده بود ، ازبين رفتن ناگهاني بيماري و يا كاهش غير قابل پيش بيني آن ، او را به تفكر واداشت تا بي تفاوت از كنار آن رد نشود و در جستجوي سرنخها و پديده هاي پيرامون، هم زماني خشك شدن مردابي در منطقه را با كاهش شديد آمار بيماري داراي ارتباط يافت و همين سرنخ كافي بود كه در مدتي بسيار كوتاه نسبت به ساليان دراز وجود معما ، او و ديگران را به عامل بيماري كه همان پشه معروف آنوفل بود برساند ، و معمولا با يافتن علت مشكل قسمت عمده اي از راه رسيدن به پاسخ معما برداشته        مي شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 7 شهریور1391ساعت 22:53  توسط محسن اختياري  | 

به قناتمان يا به قنوتمان

 بوي تعفن در صحن مسجد جامع يزد ؛ آيا در حرمت اين مكان مقدس است ؟

روزگاري نه چندان دور كه هنوز مي توان حظ شنيدنش را از زبان سالخوردگاني روشن ضمير بهره برد ، واژگاني در هم تنيده بود چون قنات و قنوت ، جدا ناشدني ، و درتكمله قناعت بود ، عنصري انفكاك ناپذير كه حرمت آن بسيار بود و بسيار وصف ناپذير در عرصه به ظاهر بي منتهاي واژگان ؛ و حرمت واژه اي بود پربار و سرشار از  " حرمت " .

در اوصاف قنات گفتن ، مجالي مي خواهد به گراني كتابها كه بس نگاشته اند از كاريز و دانش آن و ابداع آن ، از ماحصل ذكاوت و نبوغ ايرانيان در كوير ، براي دست يازيدن به گوهر بي همانند خلقت ؛ مايه حيات ، آب ؛


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 5 شهریور1391ساعت 23:31  توسط محسن اختياري  | 

نقش شدائد در رشد آدمي

نقش شدائد در رشد آدمي

محسن اختياري :" وما من بليه الا ولله فيها نعمت تحيط بها " هيچ دشواري نيست مگر نعمتي محيط برآن ؛چه بسيارند نعمتها در پوششي از نقمتها ، ناشي از سرچشمه لايزال رحمت ، و ليك از مسلك بي بديل حكمت .

از منظري آدمي را به قلم تشبيه مي كنند ، قلمي كه هر از چندي در كوران كار و گاه در غفلت روزمرگيها ، آنچنان ساييده و فرسوده گرديده كه اگر چه تنومند و چه بسا سالم وليكن عاري از آفرينش و كارايي ، و اين قلم تراش مي خواهد كمي دشوار ، كه تن خود را به تيغ بسپارد تا زوائد را بزدايد و مغز را صيقل دهد آنچنانكه نظاره منظرش نيز كارايي و كارآمدي را فرياد مي زند ، و اين تراش در زندگي آدميان نيست مگر آنچه در ظاهر دشواريهاي زندگي و رنج گذراست در بي ثباتي ايام .

اهل دانشي، روزمرگي را قاتل انديشه مي داند ، و به حقيقت آنچه به زندگي آدمي معنا مي بخشد حركت است . آنگاه كه رود از كوهساران به راه مي افتد ، خروشان و غران ، سرزنده و شاداب ، آنچه از خس و خاشاك در مسير است مي زدايد و گاه صخره ها را از پيش بر مي دارد ، در پي هدفي ، تاخود را به سرمنزل مقصود وبه اصالت دورمانده خويش برساند ، درياي بي منتها . نظاره اين حركت و خروش خود نشاط بخش است؛ اما مرداب، مي ماند و مي خوابد و وزغ مي خواند و مي گندد ، هيچ سرانجامي نخواهد بود مگر فساد و تباهي ، و آواي شوم مرگ از بوف مرداب ، در سكون و سكوت نيمه شبهاي تاريك مرداب .

و آدمي را هيچ دشواري و سختي نخواهد بود ، مگر از باب امتحان يا از در رحمتي نهفته در پي حكمتي كه درس بياموزد و تجربه بيندوزد و بزرگ شود ، از براي روزهايي كه دشواري از جنس واقعيت است ، و اين وعده استوار الهي كه " ان مع العسر يسري ".

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 شهریور1391ساعت 20:35  توسط محسن اختياري  | 

آستانه تحمل اندر حيطه تعقل

  

حكايت غريبي است مباحثه ميان حكيمان متعقل با عاميان  متعصب ، كه گاه به مجادله مي انجامد و ليكن اگر چه في الظاهرالامور سرانجام نيك است و موجب رضاي مدعيان ولي آنچه در عمل متظاهر مي شود اسباب رسوايي مي گردد كه شكاف موجود در ميان اذهان ژرفتر از آنستكه در زماني اندك يا در اثر و ثمر مباحثه اي از ميان برود .

يكي ازمباحثاتي كه حتي بسيارافراد بااندك بهره ازفن و دانش براثرات آن صحه مي گذارند ، تاثيرات مثبت نقدوانتقادات سازنده است بدون  و  بدور از تعصبات وتحجرات و غرض ورزيها .

شاهدالامر فراوان ،كه اگر دوستان را رجعتي باشد بر سخن راندنهاي بسياري بزرگان و اهل نظر و صاحب منصب و سخن در بسياري اجتماعات خاصه در ميان خواصي همچون دانشجويان ودانشگاهيان يا ديگر فرهيختگان ، علي الخصوص در جمع اول كه جاي هيچ ترديدي در ميان  نيست ، چرا كه نقد و انتقاد در ذات جوان است و خاصه دانشجويش ، همين مبحث سازنده تعريف و تمجيد از نقد و انتقاد سازنده است كه في رسم المعمول با تشكر و تقدير و سپاس هم همراه است .

علي ايحال اگر چه اندر نفس عمل وذات سخن مكاني براي ترديد نيست خاصه درميان حكيمان وفرهيختگان و صاحبان دانش وهنروانديشه ،كه نقد وانتقادسازنده جامعه رابه سمت صلاح واصلاح وصحت وسلامت سوق مي دهد ، كه چه بسا درمنظر شريعت نيزامر به معروف و نهي از منكر در جمله فرايض وزين است ، وليكن در برخي موارد و البته چه بسيار موارد كه حكايت معكوس جلوه مي نمايد و ناخودآگاه چماقي بر سر منتقد بي غرض فرود مي آيدكه اگرچه مقصود خيروصلاح بوده وليك چنان گيج وناكارآمدميشودكه ناكارآمدمي شود.

حكيمي حكايت مي كرد كه ، نيكو سرشت  نگون بختي  هراسان خود را به جمعيتي رساند كه اي جماعت ، پايه اي به كوه زده  و في الحال سيلي در راه است و اگر نجنبيد شما را با خود به ديار باقي خواهد برد و جان از كفتان خواهد گرفت . جماعت هراسان خود و اموال خويش  برداشته بر بلنداي امن ماهوري رساندند ؛ سيل آمد و گذر كرد و جماعت به سلامت از آن بلا  رهيدند ؛ اما ، لايعقلي از ميان جمع ندايي در داد و بر سر آن مرد نگون بخت ريختند و تا جان داشت او را به مشت و لگد و ناسزا و تهمت و افتراي بدتر از لگد از راه بيراه كردند ؛

كه تو باعث سيل شده اي  ؟!  جل الخالق ؛!

 

                                                                                   محسن اختياري

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 شهریور1391ساعت 10:40  توسط محسن اختياري  | 

اندر باب مدارك مديران (طنز )

 

اندر باب مدارك مديران (طنز )

اخذ مدارك  بودار از كشورهاي مهجور يا همجوار 

كه در تب و تاب جو متراكم كاملا حاكم بر اجتماع ، استماع لفظي كمتر از دكتري در تقارن الفاظي همچون حاج آقا . . . فلاني و يا ،كارشناس محترم برنامه جناب آقاي . . . بهماني ، آنهم در اين دوره زمانه ديگر        بي كلاسي محض است و عذري ناموجه علي الخصوص در امور مديريت ؛ خود ما شاهد بوديم كه در برنامه زنده تلوزيون مجري معذور، مدام ميهمان محترم را جناب دكتر ... خطاب مينمود از آن جهت كه ترك عادت موجب مرض است ، علي ايحال ميهمان محترم هم از باب اينكه مبادا همين عادت ناجور مجري فردا دردسر ساز شود و گريبانشان را بگيرد چون دروازه شهر را مي شود بست ولي دهان مردم را خير! ، مدام تذكر مي فرمودند كه بنده دكتر نيستم ، مهندس هستم .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 28 مرداد1391ساعت 10:49  توسط محسن اختياري  | 

كربلاي ايران


"  گزارش تصويري يكي از شورانگيزترين مراسم مذهبي كشور "

 

شرح موجزي كه ذيلا ملاحظه ميفرماييد ، بيان كلي ماجراي جانسوز شهادت حضرت سلطان علي بن محمد باقر ( ع )  ، ( فرزند بلافصل امام محمد باقر ( ع ) و برادر بزرگوار امام جعفر صادق ( ع ) و عمو و  پدر زن امام موسي كاظم (ع )  ) و يكي از چهار امامزاده لازم التعزيم وكاملا مستند كشور  ميباشد ، كه درسال 116 هجري قمري در منطقه مشهد اردهال از توابع كاشان ( چهل حصاران قديم ) توسط عمال خليفه اموي ، هشام بن عبدالملك ، همانند جد بزرگوارشان امام حسين ( ع ) سرازبدن مباركشان جدا ميگردد .

(لازم به توضيح است ، نگارنده كه شخصا با حضور در مراسم شاهد برگزاري باشكوه و با شور و حالي بي نظير ، با حضور قريب به يك ميليون زائر مشتاق از سراسر كشور بوده ، با تحقيق از پيران محلي و برخي منابع موجود ، اين كليات را جهت اطلاع مخاطبان گرامي بيان نموده است . )

 

خلاصه ماوقع :ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 27 مرداد1391ساعت 22:46  توسط محسن اختياري  | 

صوم و صلوه

"  شهر رمضان الذي انزلت فيه القران هدي لناس و بينات من الهدي والفرقان  "

رمضان ماه نزول قران و هدايت انسانهاست .

 رمضان ماه ميهماني خدا و ماه نزول الطاف و بركات الهي است .

رمضان ماهي است سراسر خير و رحمت و سلامت ، ماهي كه شب قدر در آن قرار دارد كه :

"  ليله القدر خير من الف شهر  "

شبي كه به قول الهي سراسر بركت و سلامت است كه :

"  سلام هي حتي مطلع الفجر  "


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 20 مرداد1391ساعت 15:18  توسط محسن اختياري  | 

ماهيت جنگ افروزي ابرقدرتها در دنيا و خاور ميانهتامين منافع ملي هر چند به قيمت قرباني شدن جان هزاران انسان بي گناه ، و عمدتا در پشت پرده هاي شعارهاي عوامفريبانه اي همچون حقوق بشر، آزادي و ايجاد صلح و امنيت ، اصليترين هدف اين نيرنگ بازان است .
و اصولا دو هدف اصلي و محوري عبارتند از خريد نفت ارزان ، و فروش اسلحه گران ؛
اگر چه بسياري اهداف فرعي و تبعي نيز در اين راستا برايشان محقق مي شود كه خود جاي مباحث مفصل و گاه نگارش مقالات و كتابها دارد و ليكن در اين مجال و اين مفال نمي گنجد و با مروري جزيي و گذرا به آن مي پردازيم .
آنچه در دنياي امروز و بخصوص جوامع سرمايه داري بدور از معنويت ، مهمترين ركن را تشكيل مي دهد ، اقتصاد است كه آنرا موجه و مقدم بر هر امري مي دانند و بعنوان سنگ بنايي موثر بر تامين امنيت ، دانش ، تكنولوژي ، فرهنگ و كليه شئون زندگي امروز جوامع خود مي پندارند ، به هر قيمتي و حتي با زير پا نهادن اخلاق ، معنويت و چه بسا انسانيت ؛
و آنچه هنوز هم در اقتصاد امروز دنيا حرف اول را مي زند ، نفت است و نفت ؛


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 18 مرداد1391ساعت 23:7  توسط محسن اختياري  | 

مطالب قدیمی‌تر